Zo'n 20 jaar geleden bevond ik me in een donkere woestijnperiode.

Bij aanvang had God me veelvuldig ‘toegesproken’ en bemoedigd. 
Nu was het stil Boven.

Heel stil.

 

Een grote leegte kreeg vorm,

samen met een aantal prangende vragen over mijn geloof: 

 

          Wie bent U God? 

          Waar bent U? 

          Hoe moet ik U zien of naar U kijken?

 

In deze situatie moest ik daar nieuwe antwoorden op vinden. 

Antwoorden voor alle dagen; de goede en de kwade.

En God beantwoordde mijn vragen.

 

In alle eenvoud en heel geleidelijk aan

schetste Hij een beeld van

waarom dingen gaan zoals ze gaan.

Met enkele woorden gaf Hij inzicht

in wie Hij is en hoe Hij aanwezig is.

Warm uitnodigend en uitdagend tegelijk,

waarbij ik mijn plaats kan vinden

in de wereld en in Zijn Koninkrijk. 

 

In alle eenvoud wil ik een poging doen om hierover te vertellen.

Wie graag meewandelt is welkom.

Introductie

Wie is God ?

Intro in 3 stukjes video van 4 min

     - introductie van het thema

     - van mezelf

     - van de manier waarop ik het onderwerp benader.

5 facetten schetsen een beeld           5 stukjes van 10 à 15 min.

Eeuwige 
     - video     13 min

     - extra

Heilige  

     - video     10 min

     - extra

Allerhoogste

     - video     15 min

     - extra

Genadige - Abba

     - video     15 min

     - extra

Heilige Geest

     - video     15 min

     - extra

Afronding

Korte afronding   

     - video     4 min

(c) 2020 Marc Meysmans   -   reactie@marckant.be  -   www.marckant.be

Niets uit deze videoreeks mag worden gebruikt in groepsverband zonder schriftelijke toestemming.

1

5

2

3

4

Helaas plaats de provider automatisch digitale cookies.  Persoonlijk verkies ik gebakken koekies.